art-kedei-title

Kedei V. Zoltán

Festmények

Az álom küszöbén hever az ihlet kulcsa

„Az álom küszöbén heverő érzékenységet szeretném fölkelteni a szemlélőben, érzéseim tűkörképét, ahogy én a lét titokzatosságát átéltem gyerekkoromban és később. Ezen érzések mélységéből fakadó feszültség a festészet aktusaként színes kifejezéssé alakul. Ezzel az újfajta kifejezési formával újfajta érzékenységet szeretnék az emberekben felszítani.”

„Vannak, akik azt mondják, hogy a művészet a valóság ábrázolása. Szerintem a művészet ott kezdődik, ahol a valóság végződik. Valamikor, tanuló koromban, a valóság volt az én festészetem alapja is, de az ember idővel a valóságot, mint egy mankót, eldobja és egy egyéni, szabadabb világba, álomvilágba érkezik, ahol sajátos kifejezési formákkal, eszközökkel, színek nyelvén álmodik, a valóság fölé emelkedve.”

Műterem

bio

A művészet – otthonom

Otthonom a művészet. Otthonomat a művészet határozza meg, és ez fordítva is érvényes. 1956-ban születtem, 1981-ben elvégeztem a Képzőművészeti Főiskolát Kolozsváron, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja vagyok, szellemi szabadfoglalkozású festő. Nevem előtt a V. betű szülővárosomat (Maros-) Vásárhelyt, boldog gyermekéveim, szellemi feltöltődésem helyét jelöli. Ez a város és benne a szülőház légköre határozta meg művészi utamat. Itt nyílik meg az a kapu, mely kínokkal és gyötrelmekkel kitapétázott útra tárul ki, s vezet a művészet csodálatos birodalmába. Vásárhelyen születtek meg nagyobb méretű vásznaim, s azokon a megszámlálhatatlan kérdésfelvetés az erdélyi élet „lenni vagy nem lenni” töprengéseket is magába szívó majd kisugárzó motívumával.

Mostani  műtermemben „légszennyeződés”-mentes festmények készülnek. Tájképeknek látszanak, de többek ennél, egy belső világ kövületei, összegezései mindannak, amit átéltem, átélek. Szintézisei érzelmeimnek, gondolataimnak. Tulajdonképpen nem vagyok tájképfestő, nem konkrét tájat festek, hanem az eddig általam látott tájak összességét belső, képzeletbeli tájakkal társítva. A képzeletnek ez a játéka aztán egy-egy konkrét elemmel is társul, és ez leggyakrabban a FA. Szeretem a fákat: hozzánk hasonló élőlények, akik ugyanúgy éreznek, élnek, halnak, mint mi, hiszen a Biblia is azt mondja: „… még a fának is van reménysége.” A fák számomra az emberi természet metaforái, tehát ha fát festek, embert festek. A művészet bűvkörében élek. A festés elhivatást jelent, és egyben ez a létem értelme. Szeretem a tág tereket, a lendületet, a szabadságot.

A festés játékként kezdődik, amikor a vakítóan fehér vászon előtt állok, és így folytatódik később is, amikor gyors ecsetvonásokkal felkerül az első festékréteg. Álmok, formák, színek keverednek. Ez az első ösztönös lépés, ami aztán egyre tudatosabbá válik, és azután következik a munka, az igazi harc az anyaggal, a vászonnal, a festékkel. És ez addig tart, amíg a „belső táj”, az elképzelt forma és szín alakot ölt a vásznon, utána pedig a remény következik, hogy a néző látja és átérzi, amit a festmény sugall. Éppen ezért szükségem van a közönséggel való kapcsolatra.

Töretlen és hamisíthatatlan mosollyal alkotom festményeimet, a békeszigeteket, ahol újból és újból otthon érzem magam, és ahová várom az „otthon lenni” érzésére vágyó, magára maradt embereket.

web-sketch-workshop-bot

Festmények vásárlása

Modern absztrakt festmények megvásárolhatóak budapesti műtermemben kedvező áron.
Árajánlatért vagy megrendelésért kérem keressen meg az alábbi elérhetőségeken:
Art | Kedei
Almássy Tér 18-19.
Budapest
1077
+36 70 150 99 75
Art | Kedei | Galéria és műterem Budapesten. Festmények modern stílusban